onsdag 20. oktober 2010

IKT som gulrot

Jeg har nettopp sett gjennom en Power Point jeg fant på nettet som handlet om bruk av IKT i skolen. Her ble det tatt opp et viktig tema; hvordan IKT blir brukt som belønning for elevene.

Mine erfaringer og opplevelser knyttet til IKT, er at det er ofte dette som skjer. Når elevene har blitt ferdig med arbeidsplanen før tiden, og det ikke er andre oppgaver som gjenstår, kan eleven få sitte med PC. Dette mener jeg kan føre til at elevers holdning til bruk av PC i skolen blir feil. PC er ikke kun et leketøy, selv om det er slik de fleste bruker den. PC'en er et kjempeflott verktøy dersom det brukes riktig, og det er denne holdningen til PC vi som lærere må formidle til elevene. For å fremme denne holdningen, må en i større grad bruke IKT aktivt i undervisningen, og gjøre det på en måte som fremmer læring og gode holdninger.

Skolenettet

Skolenetten.no er en flott nettside, som du absolutt bør ta turen innom. Her finnes nyttig informasjon knyttet til læreplaner, linker til gode internettsider, ressurslenker og mye mer. Her er alle fagene inkludert. Har sett litt på det som ligger ute under norsk, og her er det mye bra. Det er mye av dette som kan brukes for å få inn IKT i norskfaget. Kanskje dere som er i praksis kan ha nytte av det? Se her!

tirsdag 19. oktober 2010

Boktips

Det finnes mye flott litteratur som handler om IKT og skriving. Her er ei bok som omhandler dette temaet. Tekstbehandling og prosessorientert skriving, samt nye teksttyper stå i sentrum. Dette er ei grundig innføringsbok, som passer både for lærere og ungdomsskoleelever.Mye av det en finner i boka, er nokså grunnleggende, men den går ganske dypt inn i bla. tekstbehandling.

Bilde hentet fra www.aschehoug.no

Digital eventyrbok

Det er alltid greit med konkrete eksempler på hvordan en kan bruke IKT i fag. Her en dag kom jeg over en wiki; Wikibøker. Her er det foreslått at elevene kan lage sin egen digitale eventyrbok. Synes dette var en litt morsom idé. Den kan brukes slik den står, eller den kan forandres og utvikles slik en selv vil. Jeg mener denne oppgaven viser godt hvordan en kan bruke IKT i skolen på en god måte.

Motivasjon til lesing

Ser at det er flere på bloggene rundt omkring som skriver om motivasjon i forhold til lesing blant elever. Dette er nok et spørsmål som svært mange norsklærere stiller seg, men som få finner noe godt svar på. For det er virkelig en utfordring å få elever til å lese, spesielt gutter. Samtidig er dette en svært viktig del av skolehverdagen, så spørsmålet blir nok aldri lagt på hylla.

I dag er det svært mange bøker som blir filmatisert, både av norske og internasjonale forfattere. Kan det være en motivasjonsfaktor å knytte lesing til en film? Vet at det er mange lærere som bruker denne metode, men har ikke brukt den selv. Ser for meg at elevene leser boka/utdrag av boka før de ser filmen. I etterkant kan det knyttes skriftlig arbeid til boka/filmen. Dersom elevene på forhånd får vite om det skriftlige arbeidet, kan kanskje motivasjonen bli større? Kanskje vil de føle at det å lese har en funksjon, det skal brukes til noe.

At elevene får velge ut lesestoff ut fra egne interesser, kan også være med på å øke lysten til å lese. Jeg har inntrykk av at det tidligere kun ble betegnet som lesing dersom en leste en skjønnlitterær bok. Jeg mener at all lesing er god lesing; om det er bøker, magasiner, artikler eller blogginnlegg elevene leser spiller i utgangspunktet ikke så stor rolle. Det viktigste er at elevene leser. Også slik form for lesing kan knyttes til skriftlig arbeid.

Jeg fant, jeg fant!

Underveis i den uendelige jakten etter noe å blogge om, kom jeg over denne presentasjonen, som handler om bruk av IKT i norskfaget. Her presenterer forfatteren sine tanker rundt temaet. I korte trekk gis det tips om hvordan IKT kan integreres på best mulig måte i skolen. Det stilles mange gode spørsmål knyttet til IKT, som det for oss lærer kan være greit å tenke gjennom.

mandag 18. oktober 2010

Hypertekst

Her sitter jeg og googler "IKT i norsk", og det kommer opp noen artikler og Power Pointer som handler om såkalte hypertekster. Får ikke helt taket på hva dette er, men det er tydeligvis noe en kan bruke i skolen. Det lille jeg har forstått, er at det er en måte å binde sammen ulike tekster på, slik at en kan velge selv hva en vil lese. Synes dette høres spennende ut, og kunne derfor tenkt meg å finne ut mer om det. Er det noen som har kunnskaper om dette temaet?